Status prawny

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy jest samorządową instytucją artystyczną. 
Organizatorami Filharmonii jest Województwo Kujawsko – Pomorskie.
 
Filharmonia została powołana aktem o powołaniu instytucji kulturalnej - zarządzenie nr 181 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1952 o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1953 r. Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


 Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy jest samorzadową instytucją artystyczną działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2012.406) oraz statutu nadanego Uchwałą XXVII/461/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 X 2012 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Krysztofiak (16 grudnia 2003)
Opublikował: Piotr Krysztofiak (16 grudnia 2003, 14:54:52)

Ostatnia zmiana: Mariusz Talkowski (20 lutego 2013, 15:49:28)
Zmieniono: zmiana numeru ustawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11635