Przedmiot działalności


Celem działania Filharmonii jest prowadzenie – z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

Podstawowym zadaniem Filharmonii jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowanie postaw i zasad współżycia społecznego oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

Do zadań Filharmonii należy w szczególności:

1) kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury narodowej i światowej,
2) rozwijanie, kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, zwłaszcza przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców i odbiorców kultury,
4) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,
5) organizowanie imprez i akcji kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem form muzycznych,
6) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur narodów współpracujących z Polską,
7) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie nauki i sztuki muzycznej.
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Krysztofiak (16 grudnia 2003)
Opublikował: Piotr Krysztofiak (16 grudnia 2003, 14:34:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Talkowski (20 lutego 2013, 09:33:21)
Zmieniono: numeracja zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7911